Luật quy hoạch đô thị mới nhất 2020

Quy hoạch đô thị là gì?

Khái niệm đất đô thị được định nghĩa là sự biến đổi từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp thành đất công nghiệp, thương nghiệp, đất giao thông, văn hóa…Mặt khác, việc chuyển thành đất đô thị để sử dụng tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển kinh tế.

quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị được hiểu đơn giản là hoạt động tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập một môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện qua đồ án quy hoạch đô thị.

Những điểm mới của Luật quy hoạch đô thị 2020

Để đảm bảo được quyền lợi của mỗi người dân trong việc quy hoạch đô thị, nhà nước đã ban hành ra luật quy hoạch đô thị. Luật Quy hoạch đô thị 2009 là văn bản pháp lí đầu tiên quy định về việc quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình thực tiễn của đất nước, bộ luật sẽ có sự thay đổi qua các năm. RETI sẽ giúp bạn điểm qua những tiêu chí mới được cập nhật của luật quy hoạch đô thị mới nhất có hiệu lực hiện hành của nước ta.

quy hoạch đô thị

Được phát triển dựa trên luật quy hoạch đô thị 2017, luật quy hoạch đô thị năm 2020 có một số điểm mới mà các nhà đầu tư bất động sản cần lưu ý:

Pháp luật công khai quy hoạch

Mọi hành vi từ chối thông tin về việc quy hoạch hoặc công cố các thông tin sai lệch đều bị nghiêm cấm. Do đó, các nhà đầu tư cần phải công khai minh bạch các tin tức quy hoạch để đảm bảo quyền lơi của các bên liên quan. Các hành vi bị cấm dưới đây được quy định trong Luật quy hoạch đô thị 2020:

 • Không công bố, công bố chậm hoặc công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch trong trường hợp thông tin không nằm trong diện thông tin mật của nhà nước.
 • Các hành vi cố ý công khai quy hoạch sai hoặc làm giả, hủy hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu quy hoạch.

Nguyên tắc kế thừa khi quy hoạch đô thị

Theo Điều 4 Luật Quy hoạch 2020, nguyên lí quy hoạch đô thị được quy định cụ thể như sau:

 • Đảm bảo sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa và ổn định trong quán trình quy hoạch
 • Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và các chiến lược quy hoạch ngành, lãnh thổ…
 • Đảm bảo tính công khai trong quá trình quy hoạch, và có sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các cơ quan tổ chức, cá nhân, cộng đồng và đảm bảo hài hòa giữa các nhóm lợi ích.
 • Phải độc lập giữa hội đồng thẩm định quy hoạch và cơ quan lập quy hoạch.

Buộc phải lấy ý kiến khi chuẩn bị quy hoạch:

Theo quy định mới nhất về lập quy hoạch, việc quy hoạch cần phải lấy ý kiến của các bên liên quan theo điều 19. Các hình thức lấy ý kiến được quy định như sau: – Việc lấy ý kiến sẽ thực hiện theo các hình thức:

 • Gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải về dự án quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.
 • Trưng bày và niêm yết về dự án quy hoạch đô thị tại nơi công cộng, đồng thời phát phiếu điều tra, tổ chức hội thảo, hội nghị và các hình thức khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo dân chủ tại các địa phương.
 • Các đơn vị, cơ quan được lấy ý kiến có nhiệm vụ trả lời. Trong trường hợp lấy ý kiến công cộng thì những ý kiến này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.

Pháp luật về điều chỉnh quy hoạch đô thị:

Việc điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch nếu không phải nằm trong các trường hợp điều chỉnh mục tiêu chiến lược kinh tế, địa giới hành chính hoặc do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh. Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ được cân nhắc khi có căn cứ thích hợp và không phụ thuộc vào ý chí của bên lập quy hoạch.

Trình tự lập quy hoạch trong luật quy hoach đô thị năm 2020

Theo khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị 2020, trình tự lập quy hoạch đô thị được quy định theo các bước như sau:

 1. Đánh giá thực trạng vùng cần quy hoạch và đề xuất các mục tiêu, định hướng phát triển.
 2. Các cơ quan và tổ chức liên quan, UBND huyện đề xuất nội dung, đưa ra ý kiến cho quy hoạch.
 3. Xử lý, điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch do các bên liên quan xây dựng, đóng góp ý kiến.
 4. Điều chỉnh và bổ sung, hoàn thiện nội dung quy hoạch.
 5. Lấy ý kiến lập quy hoạch.
 6. Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải trình hoàn thiện quy hoạch.
 7. Trình UBND tỉnh xem xét, thông qua. Sau đó trình chính phủ để chờ phê duyệt.

Việc lập các kế hoạch mang tính chuyên môn, chuyên ngành cần phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành như:

 • Pháp luật quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Luật đất đai 45/2013/QH13)
 • Pháp luật quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường (Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)
 • Luật quy hoạch bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước (Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13)
 • Quy hoạch thủy lợi (Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14)
 • Quy hoạch xây dựng (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sửa đổi luật quy hoạch bổ sung 2018)
 • Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12)
 • Quy hoạch sử dụng biển của cả nước (Luật Biển Việt Nam 18/2012/QH13).
Xem thêm: Giới thiệu tổ hợp chung cư Sun Grand City 69B Thụy Khuê tại đây.

Reply