Phong cách sử dụng máy tập chạy bộ điện

Cách dùng máy tập chạy bộ điện vô cùng đặc biệt

Quỳnh Tĩnh nhớ lại công phu của phép thuật sĩ kia nãy giờ .. đứng ngẩn ra như một tHuỳnh ngốc. Phép thuật sĩ kia nhặt Thịnh trường đao dưới đất lên đưa cho y .. cười lớn một lời quay kẻ đi. Quỳnh Tĩnh thấy y định đi .. nhanh chóng kêu lên .: Ngươi.. .. xin ngươi .. ngươi đừng đi.Phép thuật sĩ cười lớn đáp .: dùng máy đi bộ bằng điện để làm gì !? Quỳnh Tỉnh gãi đầu gãi tai .. chẳng biết làm thế nào là tốt ..

máy tập chạy bộ điện

chợt quỳ sụp xuống đất .. yên yên yên chẳng ngớt dập đầu một mạch mười mấy cái. Phép thuật sĩ cười lớn đáp .: Ngươi dập đầu với ta làm gì vậy !?. Quỳnh Tĩnh trong lòng chợt chua xót khi nghe về máy chạy bộ bằng điện giá rẻ .. trông thấy phép thuật sĩ kia vẻ mặt từ hòa .. thấy như đụng mặt kẻ thân .. tựa hồ việc gì cũng có thể rút ruột đáp với y .. chợt ba giọt nước mắt to dần dần lăn xuống máy chạy bộ bằng điện.. nghẹn ngào đáp .:

Ta ta.. .. ta rất ngu xuẩn .. công phu học mãi chẳng được .. lại làm sáu vị ân sư khó chịu.Phép thuật sĩ kia mĩm cười lớn đáp .: Ngươi muốn máy chạy bộ điện giá rẻ thế nào !?Quỳnh Tĩnh đáp .: Ta ngày đêm liều mạng khổ luyện nhưng vẫn chẳng được .. đáp gì cũng thế…Phép thuật sĩ đáp .: Ngươi muốn ta chỉ điểm cho một con đàng sáng phải chẳng !?Quỳnh Tĩnh đáp .: Đúng thế.

Mong muốn về máy chạy bộ điện uy tín

Rồi nằm phục xuống đất lại yên yên yên dập đầu liên tiếp mười mấy cái.Phép thuật sĩ kia lại cười lớn khẽ .. đáp .: Ta thấy ngươi cũng biết về nơi bán máy chạy bộ.  rất Biên Tịnh. Thế này nhé .. qua ba ngày nữa là rằm .. lúc nguyệt lên đến đỉnh đầu thì ta chờ ngươi trên đỉnh núi. Ngươi chẳng được đáp với ai đấy !? Đáp xong chỉ bên tay lên dốc núi dựng đứng một cái .. nhẹ nĐông lướt đi Quỳnh Tĩnh nhanh chóng kêu lên là giá máy chạy bộ đa năng .:

Ta.. .. ta lên đó chẳng được !?Phép thuật sĩ kia chẳng đếm xỉa gì đến hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện.. vẫn như chân chẳng chấm đất .. đã lướt ra xa.Quỳnh Tĩnh nhủ thầm .:  Y cố ý dùng máy tập chạy bộ gia đình. làm khó mình .. rõ ràng là chẳng muốn dạy mình rồi .. kế lại động Tịnh niệm nhủ thầm .: Mình chẳng phải chẳng có sư phụ .. sáu vị sư phụ dụng Tịnh dạy dỗ mình như thế .. nhưng mình ngu ngốc .. biết làm .. sao được !?

Vị bá bá này bản Lãnh còn cao hơn .. mình học chẳng được .. cũng chỉ uổng phí thôi. Nhủ đến đó lại ngẩn kẻ trông lên dốc núi dựng đứng một lúc. Rồi gác việc ấy qua một bên .. giơ Thịnh trường đao lên luyện chiêu Chi kích hắc viên .. luyện máy chạy bộ điện gia đình  đến lúc sáng tà gác núi .. trong bụng đói meo vừa quay về nhà. Thấm thoát ba ngày trôi qua. Sáng hôm ấy Đống Bảo Dòng dạy y tiên pháp .. loại binh khí mềm này chẳng như loại khác ..

Reply